Η Μουσική Εταιρία Αθηνών ιδρύθηκε το 1993. Οι σκοποί της εταιρίας είναι εκπολιτιστικοί, αμιγώς πνευματικής, καλλιτεχνικής και επαιδευτικής φύσεως, περιλαμβάνοντας ιδίως την διάδοση, ανάπτυξη, προαγωγή, εξυπηρέτηση και προβολή της μουσικής τέχνης και τη μόρφωση, εξειδίκευση και τη μουσική και πνευματική αρτιότητα των νέων που αγαπούν και σπουδάζουν τη μουσική τέχνη.