Address

Athens Music Society
Ithakis 21, Athens 112 57
ΤΚ 112 57
Tel. +30 693 6888628