Γιάννης Ιωαννίδης : Τραγούδια σε ποίηση Κ. Π. Καβάφη