Ωδείο

Free hand system

Το ωδείο της Μουσικής Εταιρίας Αθηνών εφαρμόζει την μέθοδο Free Hand System.

Η νέα αυτή μουσικοκεντρική μέθοδος, δοκιμασμένη και δικαιωμένη, θέλει να ανατρέψει ένα κατεστημένο που λειτουργεί ως ανασταλτικός παράγων στην διδασκαλία του πιάνου και άλλων μουσικών οργάνων. Στόχος η απελευθέρωση του ταλέντου και η μέγιστη αξιοποίηση του χρόνου σπουδών, όλα προς χάριν μιας καλύτερης μουσικής εκπαίδευσης.